Samfunnsviterne NTNU

klar

Velkommen til Samfunnsviterne NTNU. Bli med i vårt fellesskap for samfunnsvitere og humanister!

Samfunnviterne NTNU er et lokallag i vekst, og vi har ca. 250 medlemmer (september 2023).

For deg som er medlem har Samfunnsviterne NTNU en egen meldingskanal på Innsida –NTNU sitt intranett (krever innlogging).

Samarbeid i Akademikerne

Samfunnsviterne NTNU er en del av hovedsammenslutningen Akademikerne. Vi har et godt samarbeid med de andre akademikerforeningene, og Samfunnsviterne har to plasser i styret til Akademikerne ved NTNU. Vi holder dessuten løpende kontakt gjennom året i aktuelle saker.