Samfunnsviterne NTNU

klar

Velkommen til Samfunnsviterne NTNU – bli med i vårt fellesskap for samfunnsvitere og humanister!

Samfunnviterne NTNU er et lokallag i vekst, og vi har godt over 100 medlemmer.

For deg som er medlem har Samfunnsviterne NTNU en egen meldingskanal på Innsida –NTNU sitt intranett (krever innlogging).

Samarbeid i Akademikerne

Samfunnsviterne NTNU er en del av hovedsammenslutningen Akademikerne som ved NTNU ledes av Tekna. Vi har et godt samarbeid med de andre akademikerforeningene og holder løpende kontakt gjennom året i aktuelle saker.

Annonser